Giá kim loại ngày 30/07/2019

Giá kim loại ngày 30/07/2019

15:40 - 30/07/2019

 

STTKim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          47,305.00385.00 USD/MT         6,866.09        5,868.45           5,949.50           4.50
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          16,625.000.00 USD/MT         2,413.04        2,062.42           2,030.00        (45.00)
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            3,894.000.00 USD/KG            565.19           483.07              527.27           0.48
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          19,710.00230.00 USD/MT         2,860.81        2,445.14           2,472.00         49.00
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        112,800.001,800.00 USD/MT       16,372.36      13,993.47         13,990.00        (70.00)
6Coke CNY/MT            1,800.000.00 USD/MT            261.26           223.30                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,985.00(40.00) USD/MT            578.40           494.36              469.00               -  
8Quặng sắt 62%CNY/MT               893.009.00 CNY/MT            129.61           110.78                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/