TỔNG QUAN

TỔNG QUAN

TỔNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÂY GIANG

GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÂY GIANG

Địa chỉ: Tổ 22 đường 3/10 phường Sông Bằng, TP. Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026.3952952                  Fax: 026.3753996

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang (TG GROUP) là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, có trình độ công nghệ quản lý hiện đại và có chuyên môn hóa cao, trong đó lĩnh vực khoáng sản là lĩnh vực hoạt động chính, làm nòng cốt tạo thế phát triển bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế có hiệu quả.

Các hoạt động kinh doanh chính:

-    Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản

-    Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, thương mại dịch vụ

-    Tư vấn và xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật

-    Du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và di tích lịch sử

-    Đầu tư kinh doanh bất động sản và các dự án khu đô thị, khu nhà ở

-    Tư vấn và thăm dò tài nguyên môi trường

-    Đầu tư tài chính, quản lý nguồn vốn

-    Trồng rừng và khai thác rừng, chế biến và kinh doanh lâm sản.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Từ những ngày đầu thành lập, ban lãnh đạo của Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang đã chú trọng đầu tư vào công nghệ khai thác và chế biến sâu khoáng sản để đem lại giá trị cao nhất; đưa Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang phát triển vững mạnh trong ngành công nghệp khai thác và chế biến khoáng sản đồng thời hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.

Với những thế mạnh về tài chính, nguồn nhân lực, TG GROUP đã xác định tương lai phải đáp ứng được 4 yếu tố cốt lõi:

+ Thứ nhất: Đảm bảo chế biến sâu.

+ Thứ hai: Sản phẩm phải có chất lượng cao, được thị trường quốc tế chấp nhận.

+ Thứ ba: Sản xuất phải đi đôi với công tác an sinh xã hội, tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động địa phương.

+ Thứ tư: Sản xuất phải thân thiện với môi trường.

 Dưới sự thống nhất và quyết tâm của ban lãnh đạo, đội ngũ công nhân viên trong tập đoàn, cùng các chính sách ưu đãi để phát triển doanh nghiệp của Đảng, Nhà nước, các ban ngành chức năng tại các địa phương sở tại; hiện nay Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang có 18 công ty con và hệ thống cơ sở hạ tầng tại 5 tỉnh thành trên cả nước.

MỘT SỐ THÀNH TỰU:

Chứng nhận  ISO 9001:2008: Về Quản lý chất lượng

Chứng nhận JIS G2304:1998: Về chất lượng sản phẩm

Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN

Sản phẩm tiêu biểu ASEAN

Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2013