CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI
TG GROUP

TG GROUP Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang (TG GROUP) là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, có trình độ công nghệ quản lý hiện đại và có chuyên môn hóa cao, trong đó lĩnh vực khoáng sản là lĩnh vực hoạt động chính, làm nòng cốt tạo thế phát triển bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế có hiệu quả.