Giá kim loại ngày 25/12/2019

Giá kim loại ngày 25/12/2019

Giá kim loại ngày 25/12/2019

15:22 - 25/12/2019

 

 

STT   Kim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          49,270.00370.00 USD/MT         7,036.37        6,013.99           6,184.50         31.50
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          15,200.00200.00 USD/MT         2,170.75        1,855.34           1,905.00               -  
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            4,259.0075.00 USD/KG            608.24           519.86              564.57           3.06
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          18,350.0020.00 USD/MT         2,620.61        2,239.84           2,277.00        (31.00)
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        112,950.00(300.00) USD/MT       16,130.67      13,786.90         14,290.00      (105.00)
6Coke CNY/MT            1,700.00(140.00) USD/MT            242.78           207.51                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,740.000.00 USD/MT            534.12           456.51              460.00           0.50
8Quặng sắt 62%CNY/MT               679.00(1.00) CNY/MT              96.87             82.80                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/