Giá kim loại ngày 25/07/2019

Giá kim loại ngày 25/07/2019

Giá kim loại ngày 25/07/2019

15:19 - 25/07/2019

STTKim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          47,010.005.00 USD/MT         6,834.98        5,841.87           5,980.00         11.50
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          16,575.00175.00 USD/MT         2,409.91        2,059.75           2,068.00         43.50
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            3,919.0010.00 USD/KG            569.80           487.01              530.48           3.85
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          19,370.00(20.00) USD/MT         2,816.29        2,407.08           2,456.00         48.00
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        113,200.00700.00 USD/MT       16,458.63      14,067.21         14,475.00       170.00
6Coke CNY/MT            1,800.000.00 USD/MT            261.71           223.68                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,990.00(45.00) USD/MT            580.12           495.83              469.00          (5.00)
8Quặng sắt 62%CNY/MT               895.00(22.00) CNY/MT            130.13           111.22                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/