Giá kim loại ngày 12/08/2019

Giá kim loại ngày 12/08/2019

Giá kim loại ngày 12/08/2019

15:03 - 12/08/2019

 

STTKim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          46,560.00(50.00) USD/MT         6,566.38        5,612.29           5,744.00         21.00
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          16,850.00150.00 USD/MT         2,376.36        2,031.08           2,086.00         16.00
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            4,121.00(33.00) USD/KG            581.19           496.74              544.15          (2.42)
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          18,760.00(290.00) USD/MT         2,645.73        2,261.31           2,262.50          (9.50)
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        123,250.00(2,700.00) USD/MT       17,382.00      14,856.41         15,620.00       125.00
6Coke CNY/MT            1,800.000.00 USD/MT            253.85           216.97                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,680.00(85.00) USD/MT            518.99           443.58              457.50          (8.00)
8Quặng sắt 62%CNY/MT               772.00(5.00) CNY/MT            108.88             93.06                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/