Mục tiêu chiến lược và định hướng phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang

Mục tiêu chiến lược và định hướng phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang

Mục tiêu chiến lược và định hướng phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang

Mục tiêu chiến lược và định hướng phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang

 

Từ những ngày đầu thành lập, ban lãnh đạo của Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang đã chú trọng đầu tư vào công nghệ khai thác và chế biến sâu khoáng sản để đem lại giá trị cao nhất; đưa Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang phát triển vững mạnh trong ngành công nghệp khai thác và chế biến khoáng sản đồng thời hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.

 

Với những thế mạnh về tài chính, nguồn nhân lực, Tập đoàn đã xác định tương lai phải đáp ứng được 4 yếu tố cốt lõi:

 

+ Thứ nhất: Đảm bảo chế biến sâu.

 

+ Thứ hai: Sản phẩm phải có chất lượng cao, được thị trường quốc tế chấp nhận.

 

+ Thứ ba: Sản xuất phải đi đôi với công tác an sinh xã hội, tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động địa phương.

 

+ Thứ tư: Sản xuất phải thân thiện với môi trường.

 

Dưới sự thống nhất và quyết tâm của ban lãnh đạo, đội ngũ công nhân viên trong tập đoàn, cùng các chính sách ưu đãi để phát triển doanh nghiệp của Đảng, Nhà nước, các ban ngành chức năng tại các địa phương sở tại; hiện nay Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang có 18 công ty con và hệ thống cơ sở hạ tầng tại 5 tỉnh thành trên cả nước.

 

Slogan: Gia tăng giá trị khoáng sản

 

Tầm nhìn: Trở thành đơn vị cung cấp và chế biến khoáng sản dẫn đầu khu vực.

 

Sứ mệnh: Cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho các ngành sản xuất công nghiệp trong nước và ngoài nước, phục vụ khách hàng là các công ty lớn.

 

Mục tiêu: Cung cấp sản phẩm với chất lượng, sản lượng dẫn đầu cả nước.

 

Chiến lược phát triển: Đưa toàn bộ hệ thống nhà máy với dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất đi vào hoạt động, tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong nước và thế giới; mở rộng quan hệ, thị trường trong khu vực và trên thế giới.

 

Trong quá trình phát triển Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang đã chú trọng quy hoạch từ quy mô sản xuất, ngành nghề cần ưu tiên cho đến tiền lương, tiền công của người lao động. Đầu tư cơ sở vật chất, chăm lo đời sống của công nhân tạo dựng môi trường thoải mái, thân thiện, giúp người lao động yên tâm gắn bó và cống hiến cho Tập đoàn.

 

Một số thành tựu:

 

- Chứng nhận  ISO 9001:2008: Về Quản lý chất lượng

 

- Chứng nhận JIS G2304:1998: Về chất lượng sản phẩm

 

- Doanh Nghiệp Tiêu biểu Asean

 

- Sản Phẩm Tiêu Biểu Asean

 

  • Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2013