Giá kim loại ngày 31/12/2019

Giá kim loại ngày 31/12/2019

Giá kim loại ngày 31/12/2019

16:18 - 31/12/2019

 

STT   Kim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          49,020.00(145.00) USD/MT         7,028.61        6,007.36           6,183.50        (27.50)
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          15,100.00(100.00) USD/MT         2,165.08        1,850.49           1,932.00         22.00
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            4,369.0068.00 USD/KG            626.44           535.42              578.39         41.15
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          18,160.00(80.00) USD/MT         2,603.83        2,225.49           2,315.00         19.00
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        113,400.00150.00 USD/MT       16,259.58      13,897.08         14,225.00        (65.00)
6Coke CNY/MT            1,750.0050.00 USD/MT            250.92           214.46                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,710.000.00 USD/MT            531.95           454.66              457.00          (3.00)
8Quặng sắt 62%CNY/MT               683.000.00 CNY/MT              97.88             83.65                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/