Giá kim loại ngày 31/07/2019

Giá kim loại ngày 31/07/2019

Giá kim loại ngày 31/07/2019

11:43 - 31/07/2019

STTKim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          46,840.00(465.00) USD/MT         6,799.49        5,811.53           5,943.00          (6.50)
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          16,475.00(150.00) USD/MT         2,391.58        2,044.09           2,003.00        (27.00)
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            3,909.0015.00 USD/KG            567.45           485.00              530.65           3.38
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          19,520.00(190.00) USD/MT         2,833.61        2,421.89           2,474.00           2.00
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        112,700.00(100.00) USD/MT       16,360.01      13,982.91         14,205.00       215.00
6Coke CNY/MT            1,800.000.00 USD/MT            261.30           223.33                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,995.0010.00 USD/MT            579.93           495.67              469.00               -  
8Quặng sắt 62%CNY/MT               902.009.00 CNY/MT            130.94           111.91                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/