Giá kim loại ngày 29/07/2019

Giá kim loại ngày 29/07/2019

Giá kim loại ngày 29/07/2019

14:23 - 29/07/2019

 

STTKim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          46,920.00(50.00) USD/MT         6,802.13        5,813.79           5,945.00        (65.00)
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          16,625.00(75.00) USD/MT         2,410.17        2,059.98           2,075.00        (48.50)
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            3,894.005.00 USD/KG            564.52           482.50              526.79          (0.16)
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          19,480.00210.00 USD/MT         2,824.07        2,413.74           2,423.00        (13.00)
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        111,000.00(700.00) USD/MT       16,091.99      13,753.84         14,060.00         65.00
6Coke CNY/MT            1,800.000.00 USD/MT            260.95           223.04                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            4,025.0020.00 USD/MT            583.52           498.73              469.00          (1.50)
8Quặng sắt 62%CNY/MT               884.005.00 CNY/MT            128.16           109.54                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/