Giá kim loại ngày 26/07/2019

Giá kim loại ngày 26/07/2019

Giá kim loại ngày 26/07/2019

16:48 - 26/07/2019

STTKim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          46,970.00(40.00) USD/MT         6,828.40        5,836.24           6,010.00         30.00
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          16,700.00125.00 USD/MT         2,427.81        2,075.05           2,123.50         55.50
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            3,889.00(30.00) USD/KG            565.38           483.23              526.95          (3.52)
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          19,270.00(100.00) USD/MT         2,801.43        2,394.39           2,436.00        (20.00)
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        111,700.00(1,500.00) USD/MT       16,238.72      13,879.25         13,995.00      (480.00)
6Coke CNY/MT            1,800.000.00 USD/MT            261.68           223.66                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            4,005.0015.00 USD/MT            582.24           497.64              470.50           1.50
8Quặng sắt 62%CNY/MT               879.00(16.00) CNY/MT            127.79           109.22                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/