Giá kim loại ngày 24/12/2019

Giá kim loại ngày 24/12/2019

Giá kim loại ngày 24/12/2019

14:41 - 24/12/2019

 

STT   Kim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          48,900.00100.00 USD/MT         6,976.58        5,962.89           6,153.00          (2.50)
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          15,000.00(25.00) USD/MT         2,140.06        1,829.11           1,905.00          (4.00)
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            4,184.0045.00 USD/KG            596.93           510.20              561.51           8.36
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          18,330.00(280.00) USD/MT         2,615.15        2,235.17           2,308.00        (33.00)
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        113,250.00(1,100.00) USD/MT       16,157.43      13,809.77         14,395.00       175.00
6Coke CNY/MT            1,840.000.00 USD/MT            262.51           224.37                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,825.000.00 USD/MT            545.71           466.42              459.50           4.50
8Quặng sắt 62%CNY/MT               680.001.00 CNY/MT              97.05             82.95                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/