Giá kim loại ngày 24/07/2019

Giá kim loại ngày 24/07/2019

Giá kim loại ngày 24/07/2019

14:41 - 24/07/2019

STTKim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          47,005.00(305.00) USD/MT         6,828.14        5,836.02           5,968.50        (39.00)
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          16,400.0025.00 USD/MT         2,382.33        2,036.18           2,024.50         23.50
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            3,909.0054.00 USD/KG            567.84           485.33              526.63           4.02
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          19,390.00(10.00) USD/MT         2,816.67        2,407.41           2,408.00           9.50
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        112,500.00(1,150.00) USD/MT       16,342.22      13,967.71         14,305.00          (5.00)
6Coke CNY/MT            1,800.000.00 USD/MT            261.48           223.48                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            4,035.00(25.00) USD/MT            586.14           500.98              474.00          (3.50)
8Quặng sắt 62%CNY/MT               917.00(1.00) CNY/MT            133.21           113.85                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/