Giá kim loại ngày 20/12/2019

Giá kim loại ngày 20/12/2019

Giá kim loại ngày 20/12/2019

14:03 - 20/12/2019

STT   Kim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          49,050.00220.00 USD/MT         6,999.99        5,982.90           6,161.00         34.50
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          15,150.0025.00 USD/MT         2,162.08        1,847.93           1,896.50         24.50
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            4,101.00(3.00) USD/KG            585.26           500.22              548.01           1.29
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          18,620.00110.00 USD/MT         2,657.29        2,271.18           2,324.00         17.00
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        113,100.003,100.00 USD/MT       16,140.66      13,795.43         14,035.00       185.00
6Coke CNY/MT            1,840.000.00 USD/MT            262.59           224.43                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,830.000.00 USD/MT            546.58           467.17              455.00           1.50
8Quặng sắt 62%CNY/MT               680.000.00 CNY/MT              97.16             83.04                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/