Giá kim loại ngày 19/12/2019

Giá kim loại ngày 19/12/2019

Giá kim loại ngày 19/12/2019

13:58 - 20/12/2019

 

STT   Kim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          48,830.00(135.00) USD/MT         6,976.92        5,963.18           6,126.50        (48.50)
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          15,125.00100.00 USD/MT         2,161.09        1,847.08           1,872.00          (1.00)
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            4,104.0013.00 USD/KG            586.39           501.19              546.72           0.32
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          18,510.0040.00 USD/MT         2,644.74        2,260.46           2,307.00         10.00
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        110,000.00(950.00) USD/MT       15,717.00      13,433.34         13,850.00      (240.00)
6Coke CNY/MT            1,840.000.00 USD/MT            262.90           224.70                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,840.000.00 USD/MT            548.67           468.95              453.50           4.50
8Quặng sắt 62%CNY/MT               680.00(5.00) CNY/MT              97.06             82.96                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/