Giá kim loại ngày 14/01/2020

Giá kim loại ngày 14/01/2020

Giá kim loại ngày 14/01/2020

11:36 - 14/01/2020

 

STT   Kim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          48,990.00400.00 USD/MT         7,129.21        6,093.34           6,177.00         20.00
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          14,850.00(250.00) USD/MT         2,161.03        1,847.03           1,891.50        (30.50)
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            4,204.00(90.00) USD/KG            611.78           522.89              572.61          (6.43)
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          18,220.00(150.00) USD/MT         2,651.44        2,266.19           2,336.50        (45.50)
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        113,200.00(1,625.00) USD/MT       16,473.29      14,079.73         14,190.00       140.00
6Coke CNY/MT            1,750.000.00 USD/MT            254.67           217.66                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,710.000.00 USD/MT            539.89           461.45              447.50          (8.50)
8Quặng sắt 62%CNY/MT               700.000.00 CNY/MT            101.39             86.66                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/