Giá kim loại ngày 13/01/2020

Giá kim loại ngày 13/01/2020

Giá kim loại ngày 13/01/2020

16:35 - 13/01/2020

STT   Kim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          48,590.00(10.00) USD/MT         7,037.95        6,015.34           6,157.00           1.00
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          15,100.00100.00 USD/MT         2,187.14        1,869.35           1,922.00         20.00
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            4,294.0025.00 USD/KG            621.96           531.59              579.04           5.14
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          18,370.0010.00 USD/MT         2,660.78        2,274.17           2,382.00        (37.00)
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        114,825.001,050.00 USD/MT       16,631.66      14,215.10         14,050.00        (75.00)
6Coke CNY/MT            1,750.000.00 USD/MT            253.48           216.65                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,710.000.00 USD/MT            537.37           459.29              456.00           4.00
8Quặng sắt 62%CNY/MT               700.00(10.00) CNY/MT            101.09             86.40                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/