Giá kim loại ngày 10/01/2020

Giá kim loại ngày 10/01/2020

Giá kim loại ngày 10/01/2020

13:49 - 10/01/2020

 

STT   Kim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          48,600.00(180.00) USD/MT         7,018.53        5,998.74           6,156.00           2.00
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          15,000.000.00 USD/MT         2,166.21        1,851.46           1,902.00          (6.50)
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            4,269.00(75.00) USD/KG            616.50           526.93              573.89          (7.39)
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          18,360.00(230.00) USD/MT         2,651.44        2,266.19           2,419.00         13.00
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        113,775.00(225.00) USD/MT       16,430.72      14,043.35         14,125.00       315.00
6Coke CNY/MT            1,750.000.00 USD/MT            252.72           216.00                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,710.000.00 USD/MT            535.78           457.93              452.00          (2.00)
8Quặng sắt 62%CNY/MT               710.00(4.00) CNY/MT            102.53             87.64                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/