Giá kim loại ngày 09/08/2019

Giá kim loại ngày 09/08/2019

Giá kim loại ngày 09/08/2019

14:52 - 09/08/2019

STTKim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          46,610.00130.00 USD/MT         6,585.65        5,628.76           5,723.00         49.50
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          16,700.0075.00 USD/MT         2,359.59        2,016.74           2,070.00         65.50
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            4,154.0013.00 USD/KG            586.93           501.65              546.57          (2.57)
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          19,050.0090.00 USD/MT         2,691.62        2,300.53           2,272.00         14.00
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        125,950.001,050.00 USD/MT       17,795.81      15,210.09         15,495.00       755.00
6Coke CNY/MT            1,800.000.00 USD/MT            254.33           217.37                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,765.000.00 USD/MT            531.97           454.67              465.50           4.50
8Quặng sắt 62%CNY/MT               777.000.00 CNY/MT            109.78             93.83                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/