Giá kim loại ngày 07/08/2019

Giá kim loại ngày 07/08/2019

Giá kim loại ngày 07/08/2019

16:02 - 07/08/2019

 

STTKim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          46,150.0030.00 USD/MT         6,517.96        5,570.90           5,667.00         20.00
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          16,425.00200.00 USD/MT         2,319.77        1,982.71           2,007.00         68.00
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            4,076.0085.00 USD/KG            575.67           492.03              534.03           6.27
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          19,140.00(160.00) USD/MT         2,703.22        2,310.45           2,328.00           7.00
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        118,550.00(150.00) USD/MT       16,743.31      14,310.52         15,020.00       160.00
6Coke CNY/MT            1,800.000.00 USD/MT            254.22           217.28                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,745.00(55.00) USD/MT            528.92           452.07              467.00          (3.00)
8Quặng sắt 62%CNY/MT               810.00(40.00) CNY/MT            114.40             97.78                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/