Giá kim loại ngày 05/08/2019

Giá kim loại ngày 05/08/2019

Giá kim loại ngày 05/08/2019

15:00 - 05/08/2019

STTKim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          45,960.00(485.00) USD/MT         6,492.41        5,549.06           5,769.00      (107.00)
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          16,175.00(100.00) USD/MT         2,284.91        1,952.92           1,950.50        (23.50)
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            3,914.0045.00 USD/KG            552.90           472.56              524.06           2.57
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          19,400.0080.00 USD/MT         2,740.48        2,342.29           2,352.00        (44.00)
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        116,800.002,150.00 USD/MT       16,499.41      14,102.06         14,520.00       230.00
6Coke CNY/MT            1,800.000.00 USD/MT            254.27           217.33                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,900.00(65.00) USD/MT            550.92           470.87              470.00          (1.00)
8Quặng sắt 62%CNY/MT               894.00(7.00) CNY/MT            126.29           107.94                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/