Giá kim loại ngày 02/08/2019

Giá kim loại ngày 02/08/2019

Giá kim loại ngày 02/08/2019

14:55 - 02/08/2019

STTKim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          46,445.00(195.00) USD/MT         6,674.26        5,704.50           5,876.00        (50.00)
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          16,275.00(75.00) USD/MT         2,338.76        1,998.94           1,974.00          (8.00)
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            3,869.0018.00 USD/KG            555.99           475.20              521.49           1.61
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          19,320.00(70.00) USD/MT         2,776.33        2,372.93           2,396.00        (29.50)
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        114,650.00900.00 USD/MT       16,475.49      14,081.62         14,290.00        (70.00)
6Coke CNY/MT            1,800.000.00 USD/MT            258.66           221.08                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,965.00(40.00) USD/MT            569.78           486.99              471.00           1.50
8Quặng sắt 62%CNY/MT               901.00(6.00) CNY/MT            129.48           110.66                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/