DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN TUYỂN TINH QUẶNG SẮT - MANGAN CÔNG SUẤT 3.000 TẤN NGUYÊN LIỆU NGÀY

DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN TUYỂN TINH QUẶNG SẮT - MANGAN CÔNG SUẤT 3.000 TẤN NGUYÊN LIỆU NGÀY

DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN TUYỂN TINH QUẶNG SẮT - MANGAN CÔNG SUẤT 3.000 TẤN NGUYÊN LIỆU NGÀY

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ngọc Phái - thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Tổng mức đầu tư của dự án: 314.012.371.000 đồng

 

Có thể bạn quan tâm: Tập đoàn Tây Giang | Khoáng Sản Tây Giang | Tập đoàn Khoáng sản Tây Giang | Chủ tịch tập đoàn Tây Giang | Công ty tập đoàn Tây Giang | Công ty khoáng sản Tây Giang