THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - CHUYÊN VIÊN BAN TÀI CHÍNH

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - CHUYÊN VIÊN BAN TÀI CHÍNH

15:17 - 19/06/2018

Phân tích và thẩm định kế hoạch, báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh tại đơn vị (công ty thành viên thuộc TGG); Phân tích và thẩm định kế hoạch, báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh tại đơn vị (công ty thành viên thuộc TGG);• Quản trị rủi ro tài ch&

QUẢN LÝ DỰ ÁN VỀ DU LỊCH
NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ
KỸ SƯ CƠ KHÍ THIẾT BỊ LUYỆN KIM
Tập đoàn Tây Giang tuyển dụng số lượng lớn với nhiều đặc quyền

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng, chứng khoán;• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng, chứng khoán;• Am hiểu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp, luật doanh nghiệp;• Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm tại các vị trí thuộc bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp, tín dụng doanh nghiệp, phân tích, đầu tư tại các ngân hàng, tổ chức tài chính / công ty chứng khoán hoặc kinh nghiệm về kiểm toán, thẩm định giá;• Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình tốt;• Kỹ năng lập báo cáo phân tích doanh nghiệp;• Khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt, chịu áp lực công việc cao.

Có thể bạn quan tâm: Tập đoàn Tây Giang | Khoáng Sản Tây Giang | Tập đoàn Khoáng sản Tây Giang | Chủ tịch tập đoàn Tây Giang | Công ty tập đoàn Tây Giang | Công ty khoáng sản Tây Giang