DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN QUẶNG CHÌ KẼM MỎ NÀ LẸNG - NÀ CÀ (BẮC KẠN) CÔNG SUẤT 150.000 TẤN/NĂM

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN QUẶNG CHÌ KẼM MỎ NÀ LẸNG - NÀ CÀ (BẮC KẠN) CÔNG SUẤT 150.000 TẤN/NĂM

Địa điểm thực hiện dự án: Mỏ Nà Lẹng – Nà Cà, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Tổng mức đầu tư của dự án: 277.344.644.000 đồng

 

Có thể bạn quan tâm: Tập đoàn Tây Giang | Khoáng Sản Tây Giang | Tập đoàn Khoáng sản Tây Giang | Chủ tịch tập đoàn Tây Giang | Công ty tập đoàn Tây Giang | Công ty khoáng sản Tây Giang