DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHÌ KIM LOẠI ĐIỆN GIẢI CÔNG SUẤT 10.000 TẤN SẢN PHẨM/NĂM

DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHÌ KIM LOẠI ĐIỆN GIẢI CÔNG SUẤT 10.000 TẤN SẢN PHẨM/NĂM

Quy mô nhà máy:

           Phân xưởng 01: Dây chuyền nhà máy sản xuất chì thỏi công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm

           Phân xưởng 02: Dây chuyền nhà máy sản xuất chì kim loại điện giải công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm

           Phân xưởng 03: Dây chuyền nhà máy sản xuất kim loại quý công suất 200 tấn sản phẩm/năm

           Phân xưởng 04: Dây chuyền tái chế chất thải nguy hại công suất 10.000 tấn/năm

Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Bình Vàng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Tổng mức đầu tư của dự án: 720.033.070.000 đồng

 

Có thể bạn quan tâm: Tập đoàn Tây Giang | Khoáng Sản Tây Giang | Tập đoàn Khoáng sản Tây Giang | Chủ tịch tập đoàn Tây Giang | Công ty tập đoàn Tây Giang | Công ty khoáng sản Tây Giang